Nyheter

Velkommen til San-Fiesta 7. – 9. juni 2024 i Sandvika

San Fiesta logo

Moderorganisasjonen heter Sandvika Internasjonale kulturfestival (kulfest). Det har som mål å synliggjøre den internasjonale tilstedeværelsen i Bærum, og bidra til samhandling mellom kultur- og næringslivet, integrering og mangfold. Vi er en frivillig organisasjon som arrangerer latin-amerikansk festival annethvert år. Tidligere…