SAN Fiesta er en festival i regi av Sandvika Internasjonale Kulturfestival, som fremmer ulike lands kulturer gjennom å arrangere kulturfestivaler i Sandvika, samt arbeide frivillig for å bidra til at kulturlivet og næringslivet i Sandvika får et best mulig samarbeid.

SAN Fiesta er den første kulturfestivalen arrangert av KULfest.no