Ingebjørg Synnøve Thoresen

Ingebjørg Synnøve Thoresen

Designer - Interaksjon og brukervennlighet

Hvor kommer sigaren fra?

Sigarrøkende

Sigarer brukes mest for nytelse av tobakk. Sigarer har form som sylinderformede rør og er vanligvis større enn sigaretter og er gjerne utformet på en mer kunstnerisk måte.  Sigarer regnes gjerne for å være til finere bruk enn sigaretter. Ordet sigar kommer fra mayiske språk.…