En stor takk til

Alle våre frivillige hjelpere, sponsorer, samarbeidspartnere og støttespillere. Uten dere hadde dette ikke blitt en realitet!

Ambassadene

Venezuela, Cuba, Brazil, Argentina, Colombia, Chile og Mexico.

Samarbeidspartnere

Støttespillere