Ofte blir kunst assosiert med gallerier og museer, men de færreste oppholder seg jo der til daglig. Det har kunstneren Eirik Jarl Trondsen, til daglig basert på Sjøholmen bestemt seg for å gjøre noe med!

Han har valgt å male sin BMW x1 og dermed skape et mobilt kunstverk. Det er ikke første gang Eirik Jarl maler sin bil, både i Amerika og Uganda har han malt sine biler til glede for trafikanter og fotgjengere! Det blir mer smil i trafikken av slikt!