Lucia Días del Castillo «juntos/together/sammen»

Torsd 9. juni kl 18:00 åpning av utstilling i Kunsforeningen sine lokaler

Åpning  med dikt og musikk innslag. Utstillingen varer til og med søndag 12.juni.
Vanlige åpningstider fredag til søndag 12.00 til 16.00

Et av hovedmålene med utstillingen er at publikum skal delta.  Figurene inviterer publikum til å posere sammen med dem og delta interaktivt i utstillingen.»  
 
SAMMEN ER VI STERKE  – SAMMEN ER VI ALT   –  SAMMEN ER VI ETT
“Mitt mål med dette kunstverket går utover kun å være dekorativ kunst, det er en måte å kommunisere med publikum på for å reflektere over tid og liv. Det er i tillegg en presentasjon av følelser og stemninger som oppstår hos mennesker og fortsetter å oppstå gjennom hele livet. 
Jeg har alltid vært interessert i det menneskelige og det guddommelige. I min kunst er jeg opptatt av universelle dualiteter som liv og død. Drevet av den kunstneriske ånd ser jeg etter måter å koble sammen mennesker, bygge broer og oppnå forening.”
 
“Pappmasjé” er den grunnleggende teknikken i dette verket, og gir meg muligheten til å skape tredimensjonalt arbeid. Denne teknikken er et middel som hjelper meg til å fremme budskapet jeg ønsker å spre.

 

I et hjørne av parkeringsplassen bak Andenesgården vil Lucia, før festivalen,  dekorere veggen med “street art”.